TRIUP Act สู่การผลักดันการใช้ประโยชน์

TRIUP Act

TRIUP Act หน่วยงานวิจัยและก็ผลักดันการเรียนทั้งชีวิต วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด โดย นายพชร แก้วดี นายความฉลาดณัฐร์ โชติวรรณะ และก็นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ ร่วมรับการฝึกฝน “TRIUP ACT เกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์จากการค้นคว้า หน้าที่ที่ประธานเเละนักค้นคว้าควรจะทราบ” ภายใต้ พระราชบัญญัติ ‘TRIUP Act’ 2564 สู่การช่วยส่งเสริมการใช้คุณประโยชน์ เพื่อผลักดันให้ประธานรวมทั้งนักค้นคว้าของมหาวิทยาลัยบูรพา

รวมทั้งมหาวิทยาลัยโครงข่ายภาคทิศตะวันออก ได้รับวิชาความรู้และก็เข้าใจถึงของพ.ร.บ.ผลักดันการใช้ผลดีผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564 รวมทั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับประธาน นักค้นคว้ารวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสำหรับการใช้ประโยชน์จากผลของงานวิจัย โดยมี รศ. ดร. จิตว่ากล่าวมา รุ่งเรืองพานิช รองอธิการบดีข้างศึกษาค้นคว้ารวมทั้งสิ่งใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกฝนฯ แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัย กล่าวรายงานเป้าประสงค์ของการจัดแผนการอบรมฯ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีข้างปรับปรุงทรัพยากรศึกษาค้นคว้าแล้วก็ความเชื่อมโยงโครงข่าย นักค้นคว้า รวมทั้งผู้ที่มีการเกี่ยวข้องร่วมอบรม ปริมาณกว่า 80 คนในห้องสำหรับประชุม PJ-301 ตึก 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศ.จ.ประยูรวงศ์ จินดาประดิษฐ์)

การค้นคว้าวิจัยรวมทั้งของใหม่ที่สร้างผลพวงสูง รางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact โดยมีเป้าหมายเพื่อชมเชย รวมทั้งสร้างความประจักษ์แจ้งในคุณประโยชน์ของผลการวิจัย เทคโนโลยี และก็สิ่งใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบของผลงานซึ่งสร้างผลพวงสูง ต่อเศรษฐกิจ สังคม และก็สภาพแวดล้อม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็สื่อให้มองเห็นจุดสำคัญ แล้วก็ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเทคโนโลยีแล้วก็ของใหม่ระดับสูง (Deep Technology) รวมทั้งเทคโนโลยีที่สมควร (Appropriate Technology) ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนางานศึกษาเรียนรู้ที่มุ่งเป้าสู่การใช้ผลดีต่อการจัดการปัญหาสำคัญ หรือการพัฒนาประเทศตามความตั้งใจของ พระราชบัญญัติ ในการนี้ สกสว.

TRIUP​ Fair

ดร. ความงามรัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. บอกว่า การจัดงานวันนักคิดค้นนับว่าเป็นเวทีของนักคิดค้นไทยรวมทั้งนักคิดค้นจากนานาประเทศที่ให้โอกาสให้นำผลงานมานำเสนอและก็เผยแพร่ผลงานเพื่อนำเสนอองค์วิชาความรู้รวมทั้งความรู้ความเข้าใจสู่หมู่ชน

พร้อมกับเป็นเวทีที่จะจัดให้มีการมอบรางวัลการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยแห่งชาติและก็การประดิษฐ์สร้างสรรค์แก่ผู้ส่งผลงานอันเป็นคุณประโยชน์อีกทั้งในด้านวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาแล้วก็ประดิษฐ์สร้างสรรค์จนกระทั่งบรรลุความสำเร็จนำไปสู่การพัฒนาชาติ โดยได้รับบุญคุณจากสมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชบุตรสาวฯ ไทยบรมราชธิดา เดินทางไปทรงพระราชทานรางวัล

วช.เปิดเวทีสร้างการรับทราบ TRIUP​ Fair พรบ.ฉบับใหม่ปลดล็อกงานศึกษาวิจัย

นำเมืองไทยสู่การพัฒนา ในงานวันนักคิดค้น ปี 2566ที่ทำการการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยแห่งชาติ ( วช ) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ของใหม่ จัดงาน วันนักคิดค้นรายปี 2566 ภายใต้แนวความคิด ขับเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์์และก็สิ่งใหม่ ระหว่าง 2-6 เดือนกุมภาพันธ์ 2566ในอีเว้นท์ ฮอล 100-102 ศูนย์นิทรรศการและก็การสัมมนาไบเทค บางนา

ดร. ความงดงามรัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. พูดว่า การจัดงานวันนักคิดค้นนับว่าเป็นเวทีของนักคิดค้นไทยแล้วก็นักคิดค้นจากนานาประเทศที่ให้โอกาสให้นำผลงานมานำเสนอและก็เผยแพร่ผลงานเพื่อนำเสนอองค์วิชาความรู้และก็ความรู้ความเข้าใจสู่หมู่ชน และเป็นเวทีที่จะจัดให้มีการมอบรางวัลการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยแห่งชาติและก็การประดิษฐ์สร้างสรรค์แก่ผู้ส่งผลงานอันเป็นคุณประโยชน์อีกทั้งในด้านวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการค้นคว้าและก็ประดิษฐ์สร้างสรรค์จนกระทั่งประสบผลสำเร็จทำให้เกิดการพัฒนาประเทศ โดยได้รับบุญคุณจากสมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชบุตรสาวฯ ประเทศไทยบรมราชธิดา เดินทางไปทรงพระราชทานรางวัล ยิ่งกว่านั้นตลอดการจัดงานวันนักคิดค้น วช. ยังได้จัดให้มีเวทีสนทนาเพื่อสร้างการรับทราบในประเด็นที่น่าดึงดูด รวมทั้งมีคุณประโยชน์

การบรรยายในคราวนี้ ได้รับเกียรติยศจาก @win666 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนกระทั่งโอภาษ ผู้ชำนาญขั้นสูง ที่ทำการคณะกรรมการผลักดันวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ (สกสว.) เล่าในประเด็น “สาระสำคัญของพ.ร.บ.ผลักดันการใช้คุณประโยชน์ผลการวิจัยแล้วก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564 ที่นักค้นคว้าจำต้องทราบ ” หัวข้อ ”

การจัดการจัดแจงงานศึกษาเรียนรู้ภายใต้พ.ร.บ.ช่วยเหลือการใช้คุณประโยชน์ผลจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564″ หัวข้อ “การจัดเตรียมสำหรับคนรับทุนภายใต้พ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้ผลดีผลของงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564” และก็หัวข้อ “การเขียนกลยุทธ์ใช้ประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่” พร้อมด้วยตอบเรื่องสอบถามรวมทั้งแลกความนึกคิดเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ‘TRIUP Act’ 2564 สู่การสนับสนุนการใช้ผลดี

TRIUP Act ช่วยปลดล็อก สิ่งแรกเป็นกระบวนการทำให้เศรษฐกิจรากฐาน การดำรงชีวิตของราษฎรดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี ของใหม่ ส่วนลำดับที่สองเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสำหรับในการแข่งของผู้ประกอบกิจการ ที่ข้อบังคับฉบับนี้จะเข้าไปช่วยทั้งยังในกรุ๊ป SMEs สตาร์ทอัพ และก็ถ้าหากทำทั้งคู่ส่วนแรกได้

สิ่งที่จะตามมาเป็นการที่ชุมชนศึกษาค้นคว้ารวมทั้งของใหม่ของไทยอดทนขึ้น การลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย อีกทั้งจากภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชน โดยการจะก่อให้ทั้งยัง 3 ส่วนนี้เกิดขึ้นได้ ควรจะมีการปลดล็อกความเป็นเจ้าของผลวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ ให้ผู้ที่ทำศึกษาค้นคว้าได้ครอบครองผลงาน ผลตอบแทนจุดหมายก็จะเกิดขึ้นทั้งยังกับประชากร ผู้ประกอบธุรกิจ สังคม รวมทั้งชาติ

ดร. ความสวยงามรัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการที่ทำการการศึกษาค้นคว้าวิจัยแห่งชาติ บอกว่า การจัดงานวันนักคิดค้นนับว่าเป็นเวทีของนักคิดค้นไทยแล้วก็นักคิดค้นจากนานาประเทศที่ให้โอกาสให้นำผลงานมาจัดโชว์และก็เผยแพร่ผลงานเพื่อนำเสนอองค์วิชาความรู้และก็ความรู้ความเข้าใจสู่มวลชน พร้อมกับเป็นเวทีที่จะจัดให้มีการมอบรางวัลการค้นคว้าวิจัยแห่งชาติและก็การประดิษฐ์สร้างสรรค์แก่ผู้ส่งผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ทั้งยังในด้านวิชาการ มีความรู้ในการศึกษาเรียนรู้รวมทั้งประดิษฐ์สร้างสรรค์จนถึงบรรลุผลสำเร็จนำมาซึ่งการพัฒนาชาติ โดยได้รับบุญคุณจากสมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชบุตรสาวฯ ประเทศไทยบรมราชบุตรี เดินทางไปทรงพระราชทานรางวัล

ดังนี้ตลอดการจัดงานวันนักคิดค้น วช. ยังได้จัดให้มีเวทีพูดคุยเพื่อสร้างการรับทราบในประเด็นที่น่าดึงดูด

แล้วก็มีประโยชน์ เป็นต้นว่า เวทีสนทนา ในประเด็น พระราชบัญญัติ (เกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์ผลการวิจัยรวมทั้งของใหม่) จำเป็นต้องทราบ ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ ( 4 ก.พ. 2566) เป็นอีกหนึ่งเวทีสนทนาที่มีผู้พอใจเข้ายอมรับฟังเยอะมากๆ โดยได้รับเกียรติยศจาก 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ มี ศาสตราจารย์ ชื่อเสียง นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่(กสว. ) รวมทั้ง ดร. มาร์ค เจริญรุ่งเรืองตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด

ศาสตราจารย์ชื่อเสียง นพ. สุทธิพร บอกว่า พระราชบัญญัติ ช่วยเหลือการใช้ผลดีผลที่เกิดจากงานวิจัยและก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช2564 หรือ ที่เรียกกันว่า ”Triup Act” เกิดเรื่องใหม่ แล้วก็เป็นข้อบังคับที่ใช้เวลาชูร่างถึง 10 ปี ประกาศใช้เมื่อพ.ย. 2564 มีผลบังคับใช้ เดือนพฤษภาคม 2565 นับว่าเป็นข้อบังคับที่ทำให้แวดวงศึกษาค้นคว้าแล้วก็การผลิตสิ่งใหม่ได้รับคุณประโยชน์เป็นอย่างมาก รวมทั้งจะก่อให้เกิดการขับเขยื้อนงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยให้จะต้องมีการนำไปใช้ประโยชน์ภายในช่วงระยะเวลาอันเร็ว เพื่อปรับปรุงประเทศอย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม ปลดล้อคแล้วก็อุดช่องว่างก่อนหน้านี้หลายสิบปีจากการที่รัฐบาลและก็ประเทศลงทุนในการค้นคว้าวิจัยแล้วก็ของใหม่ไปอย่างมากมายแม้กระนั้นมิได้ถูกนำไปสนับสนุนให้เป็นผล เนื่องมาจากข้อบังคับเดิมเมื่อเมืองลงทุน

นอกจากนั้นตลอดการจัดงานวันนักคิดค้น วช ยังได้จัดให้มีเวทีพูดคุยเพื่อสร้างการรับทราบในประเด็นที่น่าดึงดูด และก็มีประโยชน์ เวทีสนทนา ในประเด็น พรบ. (สนับสนุนการใช้คุณประโยชน์ผลวิจัยแล้วก็ของใหม่) จำต้องทราบ ซึ่งจัดขึ้นช่วงวันที่4 ก.พ.2566 เป็นอีกหนึ่งเวทีพูดคุยที่มีผู้พึงพอใจเข้ายอมรับฟังจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติยศจาก2 ผู้ทรงคุณวุฒิ มี ศ เกียรติยศ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการผลักดันวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่(กสว ) และก็ ดร. มาร์ค ก้าวหน้าสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด

แนวความคิดหลักของข้อบังคับ เป็นถ่ายโอนความเป็นเจ้าของในผลจากงานวิจัย

แล้วก็ของใหม่ที่เกิดขึ้นจากทุนของเมือง ไปยังคนรับทุนที่มีสมรรถนะสำหรับในการนำผลวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ โดยมหาวิทยาลัย และก็ภาคเอกชน สามารถนำผลจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด ไปสู่ขั้นตอนการเชิงการค้า

รวมทั้งสร้างให้กำเนิดมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ บริการ และก็ของใหม่ ช่วยสร้างให้กำเนิดแรงบันดาลใจต่อการผลิตผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักค้นคว้า แล้วก็การค้นคว้าวิจัยและก็ของใหม่ตรงกับความตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดธุรกิจสิ่งใหม่ (Spin off, Startup) จากการนำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาค้นคว้า ผู้ประกอบกิจการของใหม่ สร้างผลพวงเชิงเศรษฐกิจ

Triup Act เป็นการปลดล้อคให้หากแม้จะเป็นเงินทุนของภาครัฐแต่ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของคนคิดค้นและก็ภาคเอกชนก็สามารถนำไปลงทุนได้ภายในช่วงระยะเวลาอันเร็วทันใจเพราะมีกรรมวิธีจากที่กำหนดเอาไว้ในข้อบังคับอย่างเห็นได้ชัดว่า ต้องมีการนำงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยไปใช้ตามแผนด้านใน2 ปี สิ่งที่พวกเราต้องการมองเห็นก็คือ ภาคเอกชนจะลดความยุ่งยากของจั้นตอนสำหรับการนำงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยไปใช้จริง ช่วงเวลาที่นักค้นคว้าก็จะได้รับคุณประโยชน์จากผู้มาขอใช้ผลงาน ซึ่งจะครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะภาครัฐ ยังรวมทั้งเอกชนครอบถึงชุมชนหรือหน่วยงานที่ดูแลภาคสังคม